dissabte, 27 de febrer de 2010

Pirates i comunistes

La calma no podia durar gaire, la setmana passada la IIPA va actualitzar la "llista negre" de països pirates i probablement comunistes.  A part de les frases i imputacions tòpiques sobre el tema de la pirateria digital, afegeixen un altre tipus de acusacions. Asseguren que promoure i difondre l'us de programari lliure, pot ser perjudicial per que converteix als governs que ho fan en "comunistes" si mes no "socialistes".

Al·legan que la serie de governs que intenten defensar els drets fonamentals dels ciutadans al lliure accés a la tecnologia i a les dades públiques oficials, mitjançant programari lliure, obert i transparent. Limiten la lliure competència al no poder competir les empreses de programari tradicionals (programari tancat o privatiu) amb les de programari lliure.

Crec que  no es vulnera cap dret empresarial, nomes es demanen unes determinades especificacions com a qualsevol concurs públic de qualsevol administració,  que el programari sigui lliure, modificable, obert a futures millores  i faixi us de protocols oberts i universals per no discriminar a ningú.

A cap gran empresa de programari s'els nega la possibilitat de concursar, com tampoc cap empresa esta impossibilitada de alliberar el seu programari i fer-lo compatible amb les especificacions demanades. Que no ho vulguin fer es un altre tema ben diferent. Tant legitimes son les empreses de programari lliure que cobren per els serveis donats, com les volen viure de la venda de llicencies d'us (abusives) per fer servir els seus programes. A cap empresa se li nega cobrar per els seus serveis, si els volen i son capaces d'oferir-los en les condicions demanades.

No saben com acabar amb el programari lliure, no saben que la força del programari lliure es mes forta del que es pensen, la llibertat li dona aquesta força. Esperem que tot es quedi en una trista i miserable llista negra, inútil i sense sentit.