diumenge, 16 de setembre de 2007

16:9, ens estan enganyant

Ja fa molt temps que ens estan enganyant amb les emisions de
televisió. Sense tenir en conta el que patim a Ciutadella amb la
mancaçes que sofrim. Primer van ser les pantalles planes, desprès
els LCD, Plasma, etc. Seguint amb els formats panoramics o 16:9.
Cada any surten nous aparells que duen noves funcionalitats i
millores, i mos els fan comprar baix l'amenaça de quedar-nos
antiquats.

Però les emissores i productores no estan emetent, ni produint amb el format
16:9 i per descontat tampoc en HDTV (High Definition TV), ni so
5.1, segueixen emetent amb el format de tota la vida el 4:3 i a
vegades ni tant sols amb estèreo.

De tots els canals que puc sintonitzar amb la TDT (uns 35 canals)
no n'hi ha cap que emeti amb el format 16:9. Al satèl·lit no es
que la cosa vagi millor vaig poder descobrir 2 o 3 canals que
emetien amb format 16:9, entre uns 500 canals.

Em sento enganyat, per no poder aprofitar les prestacions de la
meva TV i de la TDT.

diumenge, 9 de setembre de 2007

L'ajuntament de Ciutadella i la world wide web

De tant en tant faig una passetjada per la web de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Mes que res per
veure si des de el Firefox sota Linux la web es
accessibe. Fins al dia d'avui els menús de l'esquerra
no funcionaven amb el Firefox tant sota Linux com
Windows XP.

La sorpresa d'avui ha sigut que surt un error a la web.
Per l'error que surt a la pàgina el servidor Internet
Information Server retorna l'error següent: HTTP Error
500-13 - Server too busy
. Açó vol dir que el servidor está saturat i massa
enfeinat i no pot atendre totes les peticions. Peró ara
en canvi si que funcionen els menús de l'esquerra. I el
que surt -oh! sorpresa- es un banner molt polit que diu
pàgina en construcció.

Per altre banda els dos dominis que fa servir
l'ajuntament, ciutadella.org i ajciutadella.org, cap
d'ells pertanyen a l'ajuntament. Ciutadella.org esta
registrat a nom de Infotelecom Networks i
Ajciutadella.org está registrat per SILME. Per posar un
altre exemple, el domini de l'Ajuntament de Mao
-ajmao.org- com a registrador consta l'Ajuntament de
Maó. SILME es una empresa que es fa carrec del serveis
d'Informàtica dels ajuntaments de Menorca, Infotelecom
es una empresa privada. Crec que el domini hauria de
estar registrat a nom del Ajuntament de Ciutadella de
Menorca. Mes que res, per que cap aprofitat pugues fer
un mal ús del mateix.

Si escrius ciutadella.org al navegador te redirecciona
a ajciutadella.org. El domini oficial de l'ajuntament
dono per suposat que es ajciutadella.org. Supòs que
Infotelecom te el domini ciutadella.org i el
redirecciona a l'oficial ajciutadella.org. Encara que
estaria mes tranquil si el domini estigues registrat a
nom del Ajuntament de Ciutadella.

Per altre banda no em fa cap gracia que la WEB estigui
allotjada a un servidor Internet Information Server de
Microsoft. Peró açó ja es tema per un altre article.


Aqui vos deix unes captures de pantalla

http://tramontana.escomposlinux.org/imatges/ajciutadella1.png
http://tramontana.escomposlinux.org/imatges/ajciutadella2.png