dissabte, 20 de març de 2010

En defensa dels drets fonamentals a Internet (II)

Ahir al Consell de Ministres celebrat a Sevilla es  va aprovar la Llei de Economia Sostenible, aparentment sense cap modificació a l'apartat que afecta a la persecució i tancament de pàgines web. Aprofitant el pont de Sant Josep, desprès que les unes quantes sentencies judicials proclamant que ni els enllaços, ni l'us de xarxes p2p siguin il·legals. El govern durà a tràmit la LES, per això molts blogs tornam a publicar de nou el Manifest En defensa dels drets fonamentals a Internet.

Davant de la inclusió en l'Avantprojecte de Llei d'Economia sostenible de modificacions legislatives que afecten al lliure exercici de les llibertats d'expressió, informació i el dret d'accés a la cultura a través d'Internet, els periodistes, bloggers, usuaris, professionals i creadors d'internet manifestem la nostra ferma oposició al projecte, i declarem que...
  1. Els drets d'autor no poden situar-se per sobre dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privacitat, a la seguretat, a la presumpció d'innocència, a la tutela judicial efectiva i a la llibertat d'expressió.
  2. La suspensió de drets fonamentals és i ha de continuar sent competència exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense sentència. Aquest avantprojecte, en contra de l'establert a l'article 20.5 de la Constitució, posa a les mans d'un òrgan no judicial -un organisme dependent del ministeri de Cultura-, la potestat d'impedir als ciutadans espanyols l'accés a qualsevol pàgina web.
  3. La nova legislació crearà inseguretat jurídica a tot el sector tecnològic espanyol, perjudicant un dels pocs camps de desenvolupament i de futur de la nostra economia, entorpint la creació d'empreses, introduint barreres a la lliure competència i alentint la seva projecció internacional.
  4. La nova legislació proposada amenaça els nous creadors i entorpeix la creació cultural. Amb Internet i els successius avenços tecnològics s'ha democratitzat extraordinàriament la creació i emissió de continguts de tot tipus, que ja no provenen prevalentment de les indústries culturals tradicionals, sinó de multitud de fonts diferents.
  5. Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure de la seva feina amb noves idees creatives, models de negoci i activitats associades a les seves creacions. Intentar sostenir amb canvis legislatius a una indústria obsoleta que no sap adaptar-se a aquest nou entorn no és ni just ni realista. Si el seu model de negoci es basava en el control de les còpies de les obres i en Internet això no és possible sense vulnerar drets fonamentals, haurien de buscar un altre model.
  6. Considerem que les indústries culturals necessiten per sobreviure alternatives modernes, eficaces, creïbles i assequibles i que s'adeqüin als nous usos socials, en lloc de limitacions tan desproporcionades com ineficaces per a la finalitat que diuen perseguir.
  7. Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferències polítiques afavorides per sectors que pretenen perpetuar obsolets models de negoci i impossibilitar que el saber humà continuï sent lliure.
  8. Exigim que el Govern garanteixi per llei la neutralitat de la Xarxa a Espanya, davant de qualsevol pressió que pugui produir-se, com a marc per al desenvolupament d'una economia sostenible i realista de cara al futur.
  9. Proposem una verdadera reforma del dret de propietat intel·lectual orientada a la seva finalitat: tornar a la societat el coneixement, promoure el domini públic i limitar els abusos de les entitats gestores.
  10. En democràcia les lleis i les seves modificacions s'han d'aprovar després de l'oportú debat públic i havent consultat prèviament totes les parts implicades. No és acceptable que es facin canvis legislatius que afecten drets fonamentals en una llei no orgànica i que versa sobre una altra matèria.

divendres, 19 de març de 2010

1984

Orwell ens retratava a la seva novel·la 1984 un mon controlat per el Gran Germà, que tot ho veu, tot ho escolta i tot ho disposa. Avui el govern de l'estat a aprovat la LES (Llei de economia sostenible), i desprès de les protestes a internet i de haver escoltat a les parts implicadas s'aprova sense cap modificació.

A partir d'ara qualsevol pàgina web podrà ser tancada en quatre dies, sense ordre judicial. Trepitjant tots els drets fonamentals que ens tindria que garantir la constitució. L'estat es converteix en el Gran Germà que guiarà les nostres passes, vetllarà per el nostre benestar i que no fem us de la nostre llibertat. Impedint que pensem, opinem i ens expressem en llibertat.  Es el camí cap a una internet asèptica i controlada per el partit del Gran Germà.

Una passa mes cap a la creació de la Policia del Pensament,  el crim de pensament, la nova parla. Per crear un societat asèptica, obedient controlada en tot moment per les telepantalles, presents per tot arreu. El Gran Germà i el seu partit aconseguiran que els ciutadans es denunciïn uns als altres de crim de pensament. També reescriuran l'historia creant un ministeri de la veritat com ho fan a 1984, reescrivint la historia per fer creure a la població la grandesa del Gran Germà.

Un dia trist per els nostres drets i llibertats, que es veuen una vegada mes trepitjades per uns senyors que prometen o juren, defensar i fer complir la constitució. A internet ja estan sortint de nou iniciatives de protesta per la defensa de les nostres llibertats i drets fonamentals.

diumenge, 14 de març de 2010

Aniversari

Demà faig un any, una any a afegir als 46 que ja tenc ;-). He vist i viscut moltes coses al llarg de aquests 47 anys.  N'hi ha hagut de bones i de dolentes. De les bones la revolució tecnològica que hem viscut als darrers vint anys. La tecnologia informàtica i  internet  crec que han sigut les mes importants.

L'informàtica ens ha permès fer coses abans reservades a empreses i professionals amb molts recursos i doblers. Avui en dia qualsevol usuari es pot fer, editar i gestionar les seves fotografies, videos i musiques. Abans tant sols s'ho podien permetre molts pocs usuaris. També es ver que quan surt una tecnologia nova o un aparell nou sempre es mes car, per desprès baixar els preus i permetre l'accés a  la majoria.  El que si queda demostrat, es que la capacitat de crear dels usuaris de a peu no te res a desmerèixer de la "professional". Des de tenir un servidor a casa donant serveis als altres, a escriure a un blog, o crear un programa informàtic, passant per la fotografia, la musica, el video, els disseny i molts altres. Es pot crear continguts i donar serveis de qualitat.

Dins d'aquestes tecnologies l'informàtica i dins ella el programari lliure han permès, deslligar-nos de la tirania del programari privatiu i les seves limitacions. Permetre la modificació i millora d'un programa, comporta que aquell error, que a un no ha vist, un altre ho millora. O que una millora per un programa sol·licitada per els usuaris i que una empresa de programari no vol fer, amb el programari lliure normalment en poc temps estar implementada. La qualitat del programari lliure ha millorat moltíssim els darrers cinc o sis anys. Empreses com IBM, Sun, Ubuntu i moltes que em deixo, si be han pogut guanyar diners amb el programari lliure, també han contribüit a la evolució i millora del mateix.

Tot això ha comportat que l'accés a la cultura sigui cada vegada mes lliure i universal. Compartir es una de les premisses de la creació i difusió de cultura.  Sense compartir la cultura no es genera ni arriba enlloc.  Tot i que les administracions i els lobbies estiguin intentant retallar aquestes llibertats intentant evitar la compartició i difusió de la cultura. Tot per mantenir els seus privilegis i monopolis econòmics.  Internet i el programari lliure van néixer en llibertat i sense restriccions, compartir era i es un dels seus pilars fonamentals.

A pesar de les coses dolentes que n'hi ha hagut moltes. Les bones encara que siguin poques no les hem de deixar passar. Les tenim que aprofitar per que si no ho feim ningú ho farà per nosaltres.