divendres, 17 de desembre de 2010

Benvolgudes Senyories

Fa uns minuts he enviat un correu electrònic de protesta als diputats actuals per les Illes Balears. Els podeu trobar aqui. A continuació trobareu els text que els hi he enviat. Ara mateix estic cercant direccions de correu dels partits i agrupacions locals de Menorca. Per enviar-lis també una copia.
Aquest es el correu electrònic que els hi he enviat:

Benvolguda Senyoria:

Estic molt preocupat per l'imminent aprovació sense debat al Congrés
dels Diputats de la Llei d'economia sostenible, que inclou la Disposició
Final Segona. Disposició Final Segona que inclou eines per permetre la
censura de Internet. Passant per damunt de uns quants drets dels
ciutadans recollits per la Constitució Espanyola, com la presumpció
d'innocència, la llibertat d'expressió i algun dret mes.

Tant o mes greu es que dita llei es vulgui aprovar amb premeditació i
alevosia mitjançant procediment d'urgència a una comissió parlamentaria,
enlloc de dur la llei a debat al congrés, per els procediments normals.

Sàpiga vostè que en el cas que dita llei s'aprovi, ja sigui per el
procediment d'urgència o per el congrés dels Diputats, a les pròximes
eleccions no contara amb el meu vot cap partit, candidat o coalició que
hagi permès aquest atracament als drets dels ciutadans.

Li he de recordar que les seves obligacions son las de defensar els
drets dels ciutadans, no els interessos de cap empresa, ni de cap grup
de pressió o lobbies. Tampoc han de posar els interessos de països
estrangers per damunt dels drets dels ciutadans espanyols.

Atentament s'acomiada

Santiago Benejam Torres
Ciutadella de Menorca

Cap comentari: